Art. 149: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă

alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice
care realizează venituri din activităţi independente
Art. 149: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă

Acest text a fost abrogat.

Share this Post