Art. 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

Alexandra.caras/ May 7, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL VIII: Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Art. 110: Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut/Impozit

până la 66.750, inclusiv/1%

peste 66.750 – 445.000, inclusiv/667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750

peste 445.000/61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000

(21) Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă sau on-line, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determină şi se reţine la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.
(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.
Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(7) [textul din Art. 110, alin. (7) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(8) [textul din Art. 110, alin. (8) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(9) [textul din Art. 110, alin. (9) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(10)
[textul din Art. 110, alin. (10) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(11) [textul din Art. 110, alin. (11) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(12)
[textul din Art. 110, alin. (12) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]
(13) [textul din Art. 110, alin. (13) din titlul IV, capitolul VIII a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2018]

← Art. 109: Stabilirea venitului net din premii

Art. 111: Definirea venitului din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal →

Share this Post