Art. 109: Stabilirea venitului net din premii

Alexandra.caras/ May 7, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL VIII: Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Art. 109: Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

← Art. 108: Definirea veniturilor
din premii şi din jocuri de noroc

Art. 110: Determinarea impozitului
aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc →

Share this Post