Art. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL IV: Măsurile de siguranţă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă

Măsurile de siguranţă sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicală;
c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
d) confiscarea specială.
e) confiscarea extinsă.

Share this Post