Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL IV: Măsurile de siguranţă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă

(1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.
(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.
(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Share this Post