Arestul la domiciliu – STANCIU Mihai‑Alexandru

Alexandra.caras/ January 5, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Arestul la domiciliu

Autor: STANCIU Mihai‑Alexandru

Editura: Universul Juridic 

Lucrarea intitulată „Arestul la domiciliu” este rezultatul activității de cercetare științifică a autorului, materializată în elaborarea tezei sale de doctorat și cuprinde o analiză exhaustivă a măsurii preventive a arestului la domiciliu, reglementată cu caracter de noutate în legislația procesual penal românească prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, instituție de inspirație italiană, dar regăsită în legislațiile multor state dezvoltate, asigurându-se prin aceasta alinierea legislației în domeniu la standardele moderne și extinderea posibilităților concrete ale organelor judiciare de individualizare a măsurilor preventive.

Tema lucrării este de o deosebită actualitate, astfel că a fost deopotrivă necesară și oportună cercetarea amănunțită a instituției arestului la domiciliu în vederea elaborării unor soluții în domeniu menite să eficientizeze activitatea de înfăptuire a actului de justiție penală, dar și pentru identificarea unor soluții juridice pentru una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea în ultimii ani, cea a supraaglomerării penitenciarelor, ce a atras mai multe condamnări în dauna statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a culminat cu emiterea împotriva sa a unei hotărâri-pilot prin care a fost obligat ca, într-un termen scurt, să adopte un plan de măsuri pentru rezolvarea situației.

Lucrarea se adresează deopotrivă studenților, practicienilor și teoreticienilor în drept, fiind un instrument util tuturor celor care caută să aprofundeze normele în materie și să găsească soluții pentru problemele întâmpinate în aplicarea și interpretarea dispozițiilor legale în cauză, cum ar fi judecători, procurori, organe de cercetare ale poliției judiciare sau avocați.

Tema aleasă de autor este una de o deosebită actualitate, în peisajul juridic românesc simțindu-se lipsa unei analize aprofundate a instituției arestului la domiciliu, analiză care să formuleze și soluții menite să eficientizeze activitatea de înfăptuire a actului de justiție penală.

Demersul autorului este cu atât mai important cu cât instituția arestului la domiciliu are încă serioase probleme în aplicare. Acest lucru a fost subliniat și de o serie de decizii ale Curții Constituționale care au venit să corecteze anumite aspecte de neconstituționalitate în materia reglementării arestului la domiciliu.

Ca o concluzie generală a lucrării, autorul apreciază că se impune reglementarea măsurii arestului la domiciliu după aceleași reguli procedurale prevăzute pentru măsura arestării preventive. De asemenea, o altă concluzie la care se ajunge se referă la modificarea unora dintre condițiile și cazurile de luare a măsurii arestului la domiciliu. Nu în ultimul rând, autorul consideră că este necesară modificarea conținutului arestului la domiciliu, prin prevederea expresă și a altor obligații/restricții pe care organul judiciar să le poate stabili în sarcina inculpatului.

Din cercetarea realizată de autor a rezultat că sistemul penitenciar nu este cea mai potrivită formă de reeducare pentru anumite categorii de infractori, iar executarea pedepsei la domiciliu ar putea avea mai mult succes în reeducarea și reintegrarea acestora. Așa cum subliniază și autorul, executarea pedepsei la domiciliu este întâlnită în multe sisteme judiciare, iar investiția în sistemele electronice de supraveghere este mai mică decât cheltuielile statului cu persoanele care își execută pedeapsa în regim penitenciar.

Bogdan Bucătariu

Share this Post