Evitarea dublei impuneri internaţionale a profiturilor întreprinderilor – DUMITER Florin Cornel

Alexandra.caras/ January 5, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Evitarea dublei impuneri internaţionale a profiturilor întreprinderilor

Autor: DUMITER Florin Cornel

Editura: Universul Juridic 

Actualitatea tematicii abordate este relevată, esențialmente, de faptul că majoritate statelor din lume nu concep ideea pierderii jurisdicției impozitelor, în cazurile în care activitățile sunt întreprinse de rezidenții acestora din afara granițelor sau de nerezidenții din interiorul granițelor acestora. Așa cum se poate observa în literatura de specialitate, părerea unanimă a specialiștilor care au analizat domeniul fiscal și cel al impunerii sugerează predilecția Guvernelor de a supune la impunere pe toți cetățenii străini. Această situație survine din cauza faptului că jurisdicția impunerii este considerată a fi o manifestare a suveranității unui stat.

Importanța tematicii pornește de la ideea că dubla impunere reprezintă, fără echivoc, o problemă reală a Uniunii Europene, problematică care trebuie soluționată cât mai repede posibil. Aceasta creează, pe de-o parte, distorsiuni economice, încălcând principiul neutralității impunerii, constituind, ipso facto, un factor care conduce la reducerea volumului tranzacțiilor comerțului internațional, precum și la reducerea economiei de scară pentru investitorii care doresc a efectua investiții dincolo de granițele naționale. Putem susține faptul că dubla impunere fiscală internațională constituie o problemă care amenință esența conceptului de piață comună.

Motivarea subiectului abordat este interesantă din punct de vedere al procesului de globalizare, care s-a materializat în constituirea unor entități economice internaționale și a unor grupuri de entități economice multinaționale care operează transfrontalier, deținând afaceri performante la nivel integrat. Entitățile economice internaționale operează în străinătate prin intermediul unor sedii permanente în statele gazdă. Pe de altă parte, grupurile de entități economice multinaționale operează în străinătate prin intermediul unor filiale integrate la nivel local. Entitățile economice internaționale și grupurile de entități economice multinaționale utilizează, în epoca contemporană, tehnici financiare complexe și aranjamente de planificare fiscală pentru a exploata imperfecțiunile regăsite în cadrul sistemului de convenții fiscale pentru evitarea dublei impuneri fiscale internaționale.

Cartea dlui Florin Cornel Dumiter constituie un studiu aplicat într-o materie pe cât de aridă și complexă, pe atât de actuală și aflată într-o continuă evoluție, la unison cu trendurile de manifestare ale unei lumi globalizate, caracterizată de deschiderea piețelor de pretutindeni, liberalizarea forței de muncă și a capitalurilor și, în general, de accelerarea tuturor fluxurilor comerciale și financiar-bancare. Astfel, problema evitării dublei impuneri internaționale a profiturilor întreprinderilor constituie un obiect de reflecție și o provocare majoră pentru orice cercetător și specialist în materie, sens în care autorul de față a recurs la analiza unui bogat repertoriu de practică judiciară și jurisprudență în materie, atât națională, cât și internațională, pentru a fi în măsură să surprindă elementele caracteristice ale acestei problematici atât de actuale și pregnante pentru întreprinzători și comercianți, dar și pentru autoritățile fiscale de pretutindeni deopotrivă.

Mihai-Bogdan MARIAN

Share this Post