Probleme controversate în dreptul obligaţiilor – MANGU Florin I.

Alexandra.caras/ January 5, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Probleme controversate în dreptul obligaţiilor: buna-credinţă în dreptul privat, executarea obligaţiilor civile, răspunderea civilă

Autor(i): MANGU Florin I.

Editura: Universul Juridic 

Volumul de față cuprinde lucrări susținute în cadrul secțiunii Drept civil și Drept procesual civil a Conferinței internaționale bienale a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, ediția a XI-a, 28-29 octombrie 2016, ediția a XII-a, 2-3 noiembrie 2019, și în cadrul Conferinței internaționale Reforma răspunderii civile – de la deziderat la realitate, 27-28 mai 2015, organizată de către Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara, Faculté de Droit − Université Savoie Mont Blanc, Chambéry (France), Association Capitant – Roumanie.

Temele abordate se numără printre cele mai spinoase ale Dreptului civil, studiile circumscriindu-se problematicii privind buna-credință, executarea obligațiilor, respectiv răspunderea civilă, perspectiva tratării acestora răspunde atât necesităților teoreticienilor dreptului civil, cât și celor ale practicienilor domeniului, întrucât instituțiile juridice puse în cauză sunt analizate detaliat atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, avându-se în vedere reglementarea actuală autohtonă în materie, dar și cea anterioară, precum și dreptul străin care a constituit și constituie o sursă viabilă de inspirație atât pentru legiuitorul român de la 1864, cât și pentru cel de la 2009.

Share this Post