Art. 144: Reverificarea

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 144: Reverificarea Prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (17), conducătorul organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării. ← Art.

Read More

Art. 143: Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 143: Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate Persoana fizică verificată are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, în condiţiile legii. Aceasta are dreptul să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din

Read More

Art. 142: Suspendarea verificării

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 142: Suspendarea verificării (1) Verificarea situaţiei fiscale personale poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea verificării:a) pentru efectuarea unei expertize potrivit prezentului cod;b) pentru efectuarea de cercetări în vederea identificării unor persoane sau în vederea stabilirii realităţii unor tranzacţii;c)

Read More

Art. 141: Avizul de verificare

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 141: Avizul de verificare (1) Avizul de verificare prevăzut la art. 138 alin. (5) cuprinde:a) temeiul juridic al verificării;b) data de începere a verificării;c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării. Amânarea se poate solicita o singură dată, pentru

Read More

Art. 140: Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 140: Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale (1) Perioada pentru care se determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice verificate este perioada impozabilă definită de Codul fiscal.(2) Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili

Read More

Art. 139: Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 139: Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central În scopul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central poate proceda la:a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;c)

Read More

Art. 138: Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

CAPITOLUL IV:Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal centralArt. 138: Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice (1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.(2) Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:a) analiza

Read More

Art. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat

Alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL III: Controlul antifraudăArt. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii.Controlul antifraudă ← Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat Art. 137: Reguli privind controlul operativ şi inopinat →

Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat

Alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL II: Controlul inopinatArt. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat (1) La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu.(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.(3) La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă în sensul art.

Read More