Art. 249: Frauda informatică

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electroniceArt. 249: Frauda informatică Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei

Read More

Art. 248: Sancţionarea tentativei

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 248: Sancţionarea tentativei Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 şi art. 244-247 se pedepseşte. ← ​Art. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile Art. 249: Frauda informatică →

Art. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

​TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile (1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el, îl face

Read More

Art. 246: Deturnarea licitaţiilor publice

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 246: Deturnarea licitaţiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. ← Art. 245: Înşelăciunea privind asigurările Art. 247: Exploatarea

Read More

Art. 245: Înşelăciunea privind asigurările

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 245: Înşelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.(2) Fapta

Read More

Art. 244: Înşelăciunea

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 244: Înşelăciunea (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea

Read More

Art. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepseşte cu închisoare de la o

Read More

Art. 242: Gestiunea frauduloasă

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 242: Gestiunea frauduloasă (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Când fapta prevăzută

Read More

Art. 241: Bancruta frauduloasă

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 241: Bancruta frauduloasă (1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului,

Read More

Art. 240: Bancruta simplă

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 240: Bancruta simplă (1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă,

Read More