Art. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale
CAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere
Art. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere

Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, şi tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă.

Share this Post