Art. 93: Efecte faţă de titularul dreptului

Alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL II: Participanții la procesul civil
CAPITOLUL III: Participarea Ministerului Public în procesul civil
Art. 93: Efecte faţă de titularul dreptului

În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces şi se va putea prevala de dispoziţiile art. 406, 408, 409 şi art. 438-440, iar dacă procurorul îşi va retrage cererea, va putea cere continuarea judecăţii sau a executării silite.

Share this Post