Art. 867: Constituirea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice
SECŢIUNEA 2: Dreptul de administrare
Art. 867: Constituirea dreptului de administrare


(1)Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.
(2)Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.

Share this Post