Art. 865: Apărarea dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

TITLUL VI: Proprietatea publică
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 865: Apărarea dreptului de proprietate publică

(1)Obligaţia apărării în justiţie a proprietăţii publice revine titularului.
(2)Titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice sunt obligaţi:
a)să îl informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică;
b)să îl introducă în proces pe titularul dreptului de proprietate publică, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
(3)Dispoziţiile art. 563 se aplică în mod corespunzător.

Share this Post