Art. 857: Solidaritatea beneficiarilor

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării
SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor
Art. 857: Solidaritatea beneficiarilor

În caz de pluralitate de beneficiari, aceştia sunt ţinuţi solidar la îndeplinirea obligaţiilor faţă de administrator.

 

Share this Post