Art. 84: Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

Alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL II: Participanții la procesul civil
CAPITOLUL II: Părțile
SECTIUNEA 4: Reprezentarea părților în judecată
SUBSECTIUNEA 2: §2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională
Art. 84: Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.
(2)
[textul din Art. 84, alin. (2) din cartea I, titlul II, capitolul II, sectiunea 4, subsectiunea 2 a fost abrogat la 21-dec-2018 de Art. I, punctul 6. din Legea 310/2018]
(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la art. 56 alin. (2).

Share this Post