Art. 835: Obligaţia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure

Alexandra.caras/ August 26, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării
SECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigure
Art. 835: Obligaţia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure

(1) Se prezumă că un administrator acţionează prudent dacă îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni.
(2) Administratorul care efectuează un alt plasament decât cele menţionate la art. 831 şi care nu a fost autorizat expres de către beneficiar va fi ţinut să repare prejudiciul rezultat fără a se ţine seama de existenţa vreunei culpe.

Share this Post