Art. 814: Răspunderea personală a administratorului în cazul depăşirii puterilor conferite

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii
Art. 814: Răspunderea personală a administratorului în cazul depăşirii puterilor conferite

Administratorul care îşi depăşeşte puterile este ţinut personal faţă de terţii cu care a contractat, în măsura în care aceştia nu au cunoscut faptul depăşirii puterilor ori beneficiarul nu a ratificat în mod expres sau tacit actul încheiat de administrator cu depăşirea puterilor conferite.

Share this Post