Art. 808: Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu

Alexandra.caras/ May 31, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării
SECŢIUNEA 1: Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar
Art. 808: Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu

În absenţa acordului beneficiarului sau a împuternicirii conferite prin lege, prin actul constitutiv ori prin înţelegerea ulterioară a părţilor, administratorul este obligat a nu folosi în propriul său avantaj bunurile administrate, precum şi datele sau informaţiile care îi parvin în virtutea administrării.

Art. 809: Interdicţia actelor de dispoziţie cu titlu gratuit →

Share this Post