Art. 78: Efectele circumstanţelor agravante

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL III: Pedepsele
CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselor
SECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
Art. 78: Efectele circumstanţelor agravante

(1) În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor agravante reţinute.

Share this Post