Art. 768: Obligaţia de a nu agrava situaţia fondului aservit

Alexandra.caras/ April 2, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL IV: Servituțile
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
Art. 768: Obligaţia de a nu agrava situaţia fondului aservit

Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situaţia fondului aservit şi nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servituţii.

Share this Post