Art. 758: Constituirea servituţii în vederea utilităţii viitoare

Alexandra.caras/ April 1, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL IV: Servituțile
SECTIUNEA 1: Dispoziții generale
Art. 758: Constituirea servituţii în vederea utilităţii viitoare

Servitutea se poate constitui în vederea unei utilităţi viitoare a fondului dominant.

Share this Post