Art. 744: Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului

Alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL II: Uzufructul
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
SUBSECŢIUNEA 3: Dispoziţii speciale
Art. 744: Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului

Dacă plata datoriilor nu se va face în modul prevăzut la art. 743, creditorii pot să urmărească bunurile date în uzufruct.

Share this Post