Art. 731: Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL II: Uzufructul
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
SUBSECŢIUNEA 2: Obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
Art. 731: Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Uzufructuarul şi nudul proprietar nu sunt obligaţi să reconstruiască ceea ce s-a distrus datorită vechimii ori dintr-un caz fortuit.

Share this Post