Art. 72: Condiţii

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL II: Participanţii la procesul civil
CAPITOLUL II: Părţile
SECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecată
SUBSECŢIUNEA 2^2: II. Chemarea în garanţie
Art. 72: Condiţii

(1) Partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.
(2) În aceleaşi condiţii, cel chemat în garanţie poate să cheme în garanţie o altă persoană.

Share this Post