Art. 69^3: Impozitarea venitului net anual din activităţi independente

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente
Art. 69^3: Impozitarea venitului net anual din activităţi independente

Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil.

Art. 70: Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală  →

Share this Post