Art. 686: Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie

Alexandra.caras/ March 26, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Proprietatea privată
CAPITOLUL IV: Proprietatea comună
SECTIUNEA 3: Coproprietatea forțată
SECTIUNEA 5: Partajul
Art. 686: Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie

Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile bunurilor aflate în coproprietate, indiferent de izvorul său, precum şi celor aflate în devălmăşie.

Share this Post