Art. 67: Definirea veniturilor din activităţi independente

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente
Art. 67: Definirea veniturilor din activităţi independente

(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.
(3) [textul din Art. 67, alin. (3) din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 23-mar-2018 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 18/2018]

Share this Post