Art. 66: Judecarea cererii de intervenţie principală

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL II: Participanţii la procesul civil
CAPITOLUL II: Părţile
SECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecată
SUBSECŢIUNEA 1: §1. Intervenţia voluntară
Art. 66: Judecarea cererii de intervenţie principală

(1) Intervenţia principală se judecă odată cu cererea principală.
(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenţie, instanţa poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuşi dreptul dedus judecăţii. În caz de disjungere, instanţa rămâne în toate cazurile competentă să soluţioneze cererea de intervenţie.
(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de intervenţie ar fi întârziată de cererea principală.
(4) Intervenţia principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Share this Post