Art. 66: Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale
CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor
SECŢIUNEA 4: Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Art. 66: Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii,
efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri


(1) Soţul/soţia şi rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie înştiinţate asupra acestui drept.

Share this Post