Art. 654: Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune

Alexandra.caras/ March 25, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Proprietatea privată
CAPITOLUL IV: Proprietatea comună
SECŢIUNEA 3: Coproprietatea forţată
SUBSECŢIUNEA 2: Coproprietatea asupra părţilor comune
din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
SUBSECŢIUNEA 2^2: Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor
Art. 654: Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune

(1) În lipsa unor prevederi legale sau înţelegeri contrare, fiecare coproprietar suportă cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune, în proporţie cu cota sa parte.
(2) Cu toate acestea, cheltuielile legate de părţile comune folosite exclusiv de către unii dintre coproprietari cad în sarcina acestora din urmă.

Share this Post