Art. 62.1: Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale
CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor
SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize
Art. 62.1: Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor

Entităţile raportoare care intră sub incidenţa legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pun la dispoziţia organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informaţii şi documente privitoare la:
a) mecanismele şi procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauţie privind clientela;
b) identificare clientului şi a beneficiarului real;
c) evaluarea scopului şi naturii dorite a relaţiei de afaceri;
d) monitorizarea relaţiei de afaceri;
e) evidenţele tranzacţiilor.

Share this Post