Art. 6: Aplicarea unitară a legislaţiei

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL II: Aplicarea şi modificarea Codului fiscal
Art. 6: Aplicarea unitară a legislaţiei

Aplicarea unitară a prezentului cod şi a legislaţiei subsecvente acestuia se asigură prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală.

 

Share this Post