Art. 59: Furnizarea periodică de informaţii

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale
CAPITOLUL V: Administrarea şi aprecierea probelor
SECŢIUNEA 2: Informaţii şi expertize 
Art. 59: Furnizarea periodică de informaţii

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
(2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere.
(3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Art. 60: Obligaţii declarative cu privire la
rezidenţii altor state membre ale Uniunii Europene →

Share this Post