Art. 574: Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate

Alexandra.caras/ March 20, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Proprietatea privată
CAPITOLUL II: Accesiunea
SECŢIUNEA 2: Accesiunea imobiliară naturală
Art. 574: Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate

În cazul în care o apă curgătoare, formându-şi un braţ nou, înconjoară terenul unui proprietar riveran, el rămâne proprietar asupra insulei astfel create.

Share this Post