Art. 565: Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară

Alexandra.caras/ March 20, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Proprietatea privată
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 2: Apărarea dreptului de proprietate privată
Art. 565: Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară.

Share this Post