Art. 55: Enumerare

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL II: Participanţii la procesul civil
CAPITOLUL II: Părţile
SECŢIUNEA 0:
Art. 55: Enumerare

Sunt părţi reclamantul şi pârâtul, precum şi, în condiţiile legii, terţele persoane care intervin voluntar sau forţat în proces.

Share this Post