Art. 542: Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor

Alexandra.caras/ March 20, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL I: Bunurile şi drepturile reale în general
CAPITOLUL I: Despre bunuri în general
SECŢIUNEA 1: Despre distincţia bunurilor
Art. 542: Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor

(1) Dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile şi drepturile reale asupra acestora.
(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.

Share this Post