Art. 54: Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale
CAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale

Art. 54: Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale

Dispoziţiile art. 46-48 şi art. 53 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel.

Share this Post