Art. 51: Efectele anulării actului administrativ fiscal

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generale
CAPITOLUL IV: Actele emise de organele fiscale
Art. 51: Efectele anulării actului administrativ fiscal

(1) Ori de câte ori se anulează un act administrativ fiscal, organul fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal, dacă acest lucru este posibil în condiţiile legii.
(2) Emiterea unui alt act administrativ fiscal nu mai este posibilă în situaţii cum sunt:
a) s-a împlinit termenul de prescripţie prevăzut de lege;
b) viciile care au condus la anularea actului administrativ fiscal privesc fondul actului.

Share this Post