Art. 417: Recunoaşterea de către minorul necăsătorit

Alexandra.caras/ March 8, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Rudenia
CAPITOLUL II: Filiaţia
SECŢIUNEA 1: Stabilirea filiaţiei
SUBSECŢIUNEA 2: Prezumţia de paternitate
Art. 417: Recunoaşterea de către minorul necăsătorit

Minorul necăsătorit îl poate recunoaşte singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoaşterii.

Share this Post