Art. 404: Raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în alte cazuri

Alexandra.caras/ March 8, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Căsătoria
CAPITOLUL VII: Desfacerea căsătoriei
SECŢIUNEA 2: Efectele divorţului
SUBSECŢIUNEA 3: Efectele divorţului cu privire la
raporturile patrimoniale dintre soţi
SUBSECŢIUNEA 4: Efectele divorţului cu privire
la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori
Art. 404: Raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în alte cazuri

În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanţa hotărăşte asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori, dispoziţiile art. 396-403 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Share this Post