Art. 31: Pierderi fiscale

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL II: Impozitul pe profit
CAPITOLUL II: Calculul rezultatului fiscal
Art. 31: Pierderi fiscale

(1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
prevederi din punctul 33., alin. (1) din titlul II, capitolul II, secțiunea 10 (Norme Metodologice din 2016) la data 13-ian-2016 pentru Art. 31, alin. (1) din titlul II, capitolul II Vedeţi mai multe
(2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare totală se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.
(2)prevederi din punctul 33., alin. (2) din titlul II, capitolul II, secțiunea 10 (Norme Metodologice din 2016) la data 13-ian-2016 pentru Art. 31, alin. (2) din titlul II, capitolul II Vedeţi mai multe
prevederi din punctul 33., alin. (4) din titlul II, capitolul II, secțiunea 10 (Norme Metodologice din 2016) la data 13-ian-2016 pentru Art. 31, alin. (2) din titlul II, capitolul II Vedeţi mai multe
(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1) se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România.
(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.
prevederi din punctul 33. din titlul II, capitolul II, secțiunea 10 (Norme Metodologice din 2016) la data 04-mai-2017 pentru Art. 31, alin. (4) din titlul II, capitolul II Vedeţi mai multe
(5) În cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un an în ceea ce priveşte recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1).

Share this Post