Art. 31: Avocatul

Alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL III: Participanţii în procesul penal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 31: Avocatul

Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.

Share this Post