Art. 31: Apărări

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL I: Acţiunea civilă
Art. 31: Apărări

Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale.

Share this Post