Art. 26: Disjungerea acţiunii civile

Alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL II: Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
CAPITOLUL II: Acţiunea civilă
Art. 26: Disjungerea acţiunii civile

(1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.
(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
(3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.
(4) [textul din Art. 26, alin. (4) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 16. din titlul III din Legea 255/2013]
(5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă.

Share this Post