Art. 256^1: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesie
Art. 256^1: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Dacă faptele prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249-251 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

Share this Post