Art. 246: Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Alexandra.caras/ February 25, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL IV: Persoana juridică
CAPITOLUL VI: Încetarea persoanei juridice
SECŢIUNEA 2: Dizolvarea persoanei juridice
Art. 246: Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile şi în condiţiile anume prevăzute de lege.

Share this Post