Art. 244: Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori

Alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL V: Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
CAPITOLUL I: Măsurile preventive
SECŢIUNEA 8: Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
Art. 244: Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori

Regimul special de detenţie al minorilor, în raport cu particularităţile vârstei, astfel încât măsurile preventive luate faţă de aceştia să nu prejudicieze dezvoltarea lor fizică, psihică sau morală, va fi stabilit prin legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Share this Post