Art. 233: Tâlhăria

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL II: Tâlhăria şi pirateria
Art. 233: Tâlhăria

Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Share this Post